Så har svenskarnas önskemål kring begravningsceremonin förändrats

Svenskarnas val kring begravningsceremoni har ändrats. Många väljer att frångå den traditionella begravningsgudstjänsten. Istället faller valet på en borgerlig begravning som är fri att utforma helt efter eget tycke och smak.

En ny trend har uppstått när det kommer till begravningar. Det är allt fler som väljer bort Svenska kyrkan och det traditionella begravningarna. En kyrklig begravning är väldigt styrd och ska innehålla vissa inslag vilket många vill frångå. Om du önskar en annorlunda begravning är det en bra idé att ta hjälp av en kompetent begravningsbyrå. Ett tips på en kunnig begravningsbyrå är ABC begravningsbyrå som vet hur en riktigt bra icke-traditionell begravnings ska planeras. De har den erfarenheten och kunskapen som behövs för att verkligen kunna utforma en begravning efter specifika önskemål.

En borgerlig begravningsceremoni kan utformas fritt

Att fler vänder de traditionella begravningsceremonierna ryggen och väljer istället en borgerlig begravning. Det är bland annat en naturlig följ av att färre väljer att vara medlem i Svenska kyrkan. Det är även människans fria val att faktiskt välja vilken form begravningen ska ha. När det kommer till borgerliga begravningar är alla fri att utforma sin egna ceremoni. Det är en akt som kan planeras helt efter tycke och smak. Den styrs inte av några som helst religiösa rutiner eller inslag. En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum vart helst du önskar. Det är många som väljer ett kapell, i en samlingslokal eller ute i naturen.

Kreativitet ger en personlig och fin ceremoni

Det vanligaste är att en ceremoni av borgerligt slag innehåller musik, någon minnesberättelse, ett personporträtt av personen som begravs och diktläsning. Det är inte sällan som en borgerlig begravning utgår ifrån ett visst tema men det är absolut inget måste. Ett tema kan exempelvis vara en livsåskådning eller den avlidnes intresse. För att få en personlig och minnesvärd begravning är det en bra idé att tänka utanför boxen och vara kreativ. Det går såklart att välja att inte ha någon ceremoni alls utan endast en gravsättning.

Tips för att göra en begravningsceremoni personlig:

• Välja musik som den avlidne gillade.
• Dekorera lokalen med blommor.
• Utgå ifrån den avlidnes personlighet för att få rätt stämning.
• Välj ett tema.
• Hitta en plats som bidrar till en fin känsla.

Andra religiösa begravningsalternativ

Förutom att ha en begravning enligt Svenska kyrkan går det att ha en begravning enligt ordningen för ett annat kristet samfund som exempelvis en ortodox begravning. Det går även ha en begravning enligt ett annat religiöst samfund som islam eller buddism. För att det ska vara möjligt att begravas enligt en religion behöver den avlidne varit medlem eller tillhört ett samfund.

Utgå ifrån den avlidnes önskemål

Det viktiga oavsett ceremoni är att utgå ifrån den avlidnes önskemål om hen hade några sådana. Det går att skapa och planera en minnesvärd begravningsceremoni oavsett vilken väg du väljer. Om fantasin tryter är det en väldigt bra idé att ta hjälp av en bra begravningsbyrå. De har oftast en god kännedom kring hur det är bäst att gå tillväga för att lyckas med en begravningsceremoni.