Därför ska du välja elbil

Alla människor har ett ansvar i den gröna omställningen för att bromsa klimatkrisen. En sak som alla kan göra är att byta in sin gamla bensin- eller dieselbil och istället välja en elbil. Läs vidare om du vill veta varför det är så viktigt att vi alla ställer om till förnybar energi i trafiken.

Alla är vi skyldiga våra barn den bästa möjliga framtiden. Det finns bara en planet och det är viktigt att vi inte slösar med jordens resurser mer än nödvändigt. En av de stora miljöbovarna har visat sig vara fossila bränslen där besinbilar ingår. Ett första steg på vägen är alltså att köpa elbil nästa gång det är dags för ett nytt fordon.

Fördelar med en elbil

Det finns redan flera fördelar med att välja en elbil istället för en bensinbil. En av de främsta är att du hjälper till att rädda klimatet. El är på många sätt framtidens drivmedel och ju snabbare du hoppar på tåget desto bättre. Här kommer några av många fördelar med elbilar:

• Det är mer hållbart
• Det blir billigare
• De är tystare att köra
• Det är roligare att köra en elbil

Du kommer spara pengar

Ingen kan väl ha undgått debatten om de skenande bensinpriserna och hur vanliga människor får allt svårare att få vardagen att gå ihop ekonomiskt. Det är mycket billigare att köra en elbil än att äga en bensin- eller dieselbil. Dessutom betalar du lägre skatt om du har en elbil. Eftersom elbilen inte har så många rörliga delar är det även billigare att serva den. Här finns det mycket pengar att spara som du kan lägga på annat. Det enda som är dyrare är själva inköpet av en elbil. Dock förutspås det att elbilarna kommer sjunka i pris i framtiden.

Regeringen välkomnar ett byte till elbilar

Både Sveriges regering och oppositionspartierna har miljö och klimatet på sin agenda. Det är inte bara i Sverige som det fokuseras på detta utan även internationellt. Flera länder sätter upp mål för när de ska kunna fasa ut fossila bränslen helt och hållet. Vi har till exempel kunnat läsa om hur Miljöpartiet vill fasa ut fossila bränslen i Sverige år 2030. Vi har fortfarande en lång väg att gå men ju fler som byter till elbilar desto bättre.

Det finns även ett globalt avtal kallat Parisavtalet som är ett gemensamt avtal mellan flera olika länder. Det trädde i kraft redan 2016 och målet är att på flera olika sätt begränsa den globala uppvärmningen. De ansvariga gör en avstämning varje år för att se hur det går och för att se om det går att ändra målen. Sverige är bara ett av många länder som deltar i detta. Den globala uppvärmningen påverkar oss alla och det är viktigt att alla länder bidrar efter egen förmåga. EU har också en stor del i detta och sätter upp gemensamma mål för alla medlemsstater. När det kommer till individnivå handlar det dock om de små sakerna som att byta till elbil i vardagen.