Så kan hemtjänstpersonalen få en tryggare vardag

Hemtjänstpersonal är en yrkesgrupp som har blivit mer utsatta för hot och våld i arbetet. Att arbeta inom hemtjänsten innebär ofta ensamarbete och brukare kan ibland agera våldsamt. För att öka tryggheten och minska utsattheten behöver det sättas in hjälpsamma åtgärder.

Att jobba inom hemtjänsten innebär ofta ensamarbete i en brukares hem. Det gör att personalen inom hemtjänsten är i en utsatt position. Inom hemtjänsten är hot och våld ett av de svåraste arbetsmiljöproblemen idag. För att öka tryggheten inom hemtjänsten kan mobila personlarm vara lösningen. Kraven på personalen ökar och resurserna blir allt mer knappa. En redan hårt ansatt personal där säkerhet inte prioriteras kommer med stor sannolikhet göra att rekrytering till yrket kommer försvåras. För att öka både tryggheten och säkerheten för vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor inom yrket är personlarm som varje medarbetare kan bära med sig en bra investering.

Personalens utsatthet behöver minskas

Genom att ha möjlighet att larma och tillkalla hjälp i en hotfull situation kan arbetsmiljön bli bättre. Det är inte meningen att medarbetare ska gå till jobbet och vara rädda för hot och i värsta fall kunna bli överfallna av en aggressiv brukare. Personalen inom hemtjänsten behöver stöttning och hjälpmedel för att kunna öka tryggheten. Arbetstagare ska inte behöva bära känslan av utsatthet dagligen. Det finns forskning som påvisar att den utveckling som sker inom äldreomsorgen går från vad som anses vara en god arbetsmiljö till en sämre. Fördelar med personlarm:

• Ökad trygghet och säkerhet.
• Hjälp kan tillkallas när en hotfull situation uppstår.
• Arbetsmiljön kan förbättras.
• Kan minimera känslan av utsatthet.

Hotfulla situationer uppstår ofta i närkontakt

Angrepp mot personalen sker oftast i närkontakt med brukaren. Det är dock omöjligt att inte ha någon närkontakt eftersom en brukare behöver hjälp med vardagliga saker som toalettbesök, duschning och förflyttning. Om ett arbete innebär att riskfyllda situationer kan inträffa behöver arbetsgivaren kliva in och ge arbetstagarna information och utbildning om hur situationer ska hanteras. Det är även viktigt att hot och våld på arbetsplatsen alltid ska diskuteras och synliggöras. Det behöver finnas en dialog mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.