jämställdhet

Jämställdhet och öppenhet gör bättre företag

Vid första anblick kan det verka som att frågan om jämställdhet i företag har så uppenbara svar att det är dumt att fråga. Faktum är att det viktigt att arbeta med dessa frågor för att göra varje företag bättre. För det första är jämställdhet en nödvändighet eftersom det är orättvist att behandlas sämre på grund av kön, etnicitet eller sexualitet.

Ett sätt att uppmuntra jämställdhet är att sträva efter öppenhet och rekrytering av personer med olika bakgrunder. Ännu ett sätt att uppmuntra är genom kunskap, det vill säga att känna till de konkreta fördelarna av en inkluderande och jämställd arbetsplats. Läs vidare och se vilka!

Främja jämställdhet och öppenhet genom kunskap

Ett företag som främjar jämställdhet på arbetsplatsen har fördelen att öka chanserna att hitta kompetenta kandidater. Ingen kandidat blir bortsållad endast på grund av könstillhörighet och de bästa talangerna kan få börja.

Vidare kan jämställdhet på arbetsplatsen uppmuntras av att veta följande fördelar:

  • Förbättrar företagets kreativitet och problemlösning med fler synvinklar.
  • Förebygger problem som diskriminering, mobbning och trakasserier.
  • Ger lika jobbmöjligheter för anställda och arbetssökande.
  • Gör det möjligt att betjäna ett större antal kunder med varierade bakgrunder.
  • Gör företaget mer framgångsrikt.
  • Håller anställda motiverade och produktiva.
  • Uppmuntrar jämlikhet, inkludering och öppenhet.